Info

Over ons

De Open B.A.C.

De Open B.A.C. in het Betty Asfalt Complex wordt georganiseerd door een enthousiaste groep vrijwilligers, die het belangrijk vinden dat er een plek in Amsterdam is waar beginnende talenten op het gebied van kleinkunst, theater en muziek voor een publiek van liefhebbers kunnen try-outen en zodoende ervaring kunnen opdoen.

Na de sluiting van Theater De Engelenbak heeft de Open BAC(K) daarvoor een gastvrij onderdak gevonden in het Betty Asfalt Complex, dat kan bogen op een rijke traditie op cabaretgebied. Het team dat de Open B.A.C. op dit moment mogelijk maakt bestaat uit organisator Ben Lansink, muzikaal leider en pianist Mattijs Verhallen, bassist Arie van der Wulp, slagwerker Minze Koopman, gitarist Mees van Haren, technicus Gijs Reeser, gastvrouw Floor Bierman en diverse musici en kleinkunstenaars.

De Open B.A.C. wordt aangestuurd door de Stichting Open B.A.C. die o.m. de ondersteuning en ontwikkeling van (jonge) theater- en muziektalenten tot doelstelling heeft. Het bestuur van de Stichting Open B.A.C. bestaat uit – hieronder met de klok mee – Brendan Walsh (voorzitter), Bas Zwiers (penningmeester), Lies Balkstra (secretaris) en Daniëlle Schel.

bestuur-open-bac

Stichting Open BAC

RSIN Nummer: 855767868
KvK Nummer: 64663191
Internet adres: http://www.openbac.nl
Post- en bezoekadres:
Hof van Versailles 25
1064 NX Amsterdam
Email: lansinkben@gmail.com
Telefoonnummer: 0651515744

Doelstelling

De Stichting Open BAC heeft tot doel:
1. Het bevorderen van talentontwikkeling op het gebied van theater, kleinkunst en muziek. In dat kader stelt de stichting zich ten doel theatervoorstellingen en concerten in alle mogelijke vormen te steunen, te produceren en te organiseren, met actieve en/of passieve deelname van derden.
2. De stichting tracht haar doel te bereiken door activiteiten te ontplooien die bijdragen aan het realiseren van de doelstelling.
3. De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.

Beleidsplan

Stichting Open B.A.C. heeft tot doel de ondersteuning en ontwikkeling van (jonge) theater- en muziektalenten. Om dat doel te bereiken 0rganiseert de stichting Open BAC elk theaterseizoen wekelijks op de dinsdagavond een Open BAC, een open podium waarvoor alle talenten zich kunnen aanmelden en waarbij de stichting ook actief mogelijke talenten benadert. De Open BAC wordt wekelijks gepresenteerd door een min of meer bekende persoonlijkheid uit de wereld van kunst en cultuur.
Daarnaast begeleidt de stichting Open BAC talenten door het geven van professionele feedback en adviezen, voor én na afloop van de optredens. Ook organiseert de stichting workshops waarvoor muziek- en theatertalenten door professionals worden getraind en begeleid in hun ontwikkeling. Tenslotte organiseert en produceert de Stichting 2 à 3 keer per theaterseizoen een speciale thema-avond waarbij gescoute talenten worden samengebracht en waarbij onder de hoede van een regisseur / muzikaal leider een professionele voorstelling wordt geproduceerd.

Financiële middelen

De Stichting Open BAC werft financiële middelen ter leniging van de onkosten die samenhangen met het bereiken van haar doelstelling. Dat doet zij middels aanvragen bij verschillende culturele fondsen als het A.F.K. , Het Prins Bernhardfonds etc. en door donaties van particulieren en bedrijven.

Bestuur

Het bestuur van de stichting Open BAC bestaat sind 1 januari 2016 uit
Brendan Walsh (voorzitter)
Bas Zwiers (penningmeester)
Daniëlle Schel
Lies Balkstra

Beloningsbeleid

Het bestuur ontvangt geen enkele vergoeding voor haar taken.

Activiteiten

De stichting Open BAC heeft in 2016 wekelijks op dinsdagen 31 Open BAC- avonden georganiseerd in het Theater Betty Asfalt Complex, Nieuwezijds Voorburgwal 282, te Amsterdam. Om hen middels een waardevolle praktijkervaring een stapje verder te helpen werd zodoende aan vele talenten op het gebied van theater, kleinkunst en muziek een professioneel podium geboden. Deze avonden werden gepresenteerd door steeds wisselende presentatoren uit de kunst- en cultuurwereld en georganiseerd en geproduceerd door een groep vrijwilligers in samenwerking met het Betty Asfalt Complex. Alle avonden werden omlijst en begeleid door een veelzijdige band o.l.v. een professioneel musicus.

Financieel verslag 1e helft 2016

Het boekjaar 2016 is nog niet afgesloten. De stichting verwacht dat dit boekjaar, op basis van de resultaten van de eerste halfjaar, met een klein positief saldo kan worden afgesloten. Hieronder de voorlopige Baten en Lasten van de Stichting over de 1e helft van 2016.

INKOMSTEN RECETTES       ONKOSTEN    
           
B.A.C. 12 januari 2016 € 312,00     B.A.C. 12 januari 2016 € 294,84
B.A.C. 19 januari 2016 € 508,00     B.A.C. 19 januari 2016 € 283,16
B.A.C. 26 januari 2016  € 245,00     B.A.C. 26 januari 2016  € 303,66
B.A.C. 2 februari 2016 € 244,00     B.A.C. 2 februari 2016 € 289,76
B.A.C. 9 februari 2016 € 214,00     B.A.C. 9 februari 2016 € 315,95
B.A.C. 16 februari 2016 € 334,00     B.A.C. 16 februari 2016 € 279,48
B.A.C. 23 februari 2016 € 261,00     B.A.C. 23 februari 2016 € 285,54
B.A.C. 1 maart 2016 € 400,00     B.A.C. 1 maart 2016 € 285,50
B.A.C. 8 maart 2016 € 173,00     B.A.C. 8 maart 2016 € 295,87
B.A.C. 15 maart 2016 € 243,00     B.A.C. 15 maart 2016 € 301,58
B.A.C. 22 maart 2016 € 174,00     B.A.C. 22 maart 2016 € 330,25
B.A.C. 29 maart 2016 € 282,00     B.A.C. 29 maart 2016 € 296,35
B.A.C. 5 april 2016 € 249,00     B.A.C. 5 april 2016 € 294,45
B.A.C. 12 april 2016 € 190,00     B.A.C. 12 april 2016 € 301,21
B.A.C. 19 april 2016 € 235,00     B.A.C. 19 april 2016 € 304,48
B.A.C. 26 april 2016 € 286,00     B.A.C. 26 april 2016 € 304,77
B.A.C. 10 mei 2016 € 234,00     B.A.C. 10 mei 2016 € 305,94
B.A.C. 17 mei 2016 € 187,00     B.A.C. 17 mei 2016 € 295,13
B.A.C. 24 mei 2016 € 330,00     B.A.C. 24 mei 2016 € 310,11
B.A.C. 31 mei 2016 € 310,00     B.A.C. 31 mei 2016 € 296,35
B.A.C. 7 juni 2016 € 960,00     B.A.C. 7 juni 2016 € 344,35
           
Totaal recettes € 6.371,00   KOSTEN PUBLICITEIT  
        Winter- flyers posters  € 107,33
        Lente – flyers, posters etc. € 110,13
           
TOTAAL INKOMSTEN € 6.371,00     TOTAAL UITGAVEN € 6.536,19